Hyvän asiakasuhteen arvo

Liiketoiminnan eräs perustehtävä on asiakaskannan arvon kasvattaminen. Tämä onnistuu rakentamalla paljon hyviä asiakassuhteita. Tässä on kiteytettynä asiakkuusstrategian tavoite.

Datalähtöisen ja innovatiivisen strategiaprosessin mahdollistaminen on ValueManager -konseptin ydin.

Kaksi peruskysymystä:

  1. Paljonko teillä on (aktiivisia) asiakassuhteita?
  2. Kuinka kuvaisit ”hyvän asiakassuhteen” teidän liiketoiminnassanne?
    …ilman, että käytät €UR-volyymia.

Perusinformaation kautta operatiivista toimintaa voidaan johtaa tavoiteasetannan, seurannan ja oppimisen kautta. Analyyttisen datamallin tulee tukea myös operatiivista tekemistä (älykkäät kohderyhmät tai B2B-myynnin toimienpiteiden priorisointi).

Arvotiedolla on konseptoitunut lähestymismalli siihen, kuinka data valjastetaan asiakaskannan arvon kasvattamiseksi yllä esitettyjen kysymysten kautta.

Konsepti siihen, kuinka data valjastetaan
asiakaskannan arvon kasvattamiseksi
– yllä esitettyjen kysymysten kautta.

Työn aloitusvaiheeseen konkreettisia tuloksia alle 10 päivän työllä – tästä on useita kokemuksia.
=> ketterä ja konkretiaan perustuva asiakkuusstrategian innovaatiotyökalu.

Yksinkertaistavat peruskuvat alla.

8_valuemanager

valuemanager_ja_hyvaasiakassuhde

 

Katso lisäksi Tarjoama sekä Arvotieto+ -tarjoama.
Kerron mielelläni tarkemmin.

Top