Analytiikka- ja tietostrategia.

Arvotiedon missio on tarjota datakonkretiaa strategiatyön tueksi. Kokemusta on data-analytiikan tekemisestä, mutta myös liiketoimintalähtöisen toiminnan pitkäjänteisestä rakentamisesta (tahtotilan tunnistus => roadmap => toteutus).

Data- tai analytiikkastrategian perusajatus on tunnistaa toiminnot, joihin data ja informaatio tuovat selkeimmän lisäarvon.

Tunnistaa toiminnot, joihin data ja informaatio tuovat selkeimmän lisäarvon.

Tämän jälkeen määritetään tärkeimmät sidoshankkeet, tarvittavat resurssit ja kyvykkyydet sekä laaditaan toimintasuunnitelma.

Alla muutama peruskuva strategiatyön tekemisestä. Mielelläni kerron tarkemmin, joten ota yhteyttä.

Freelancer laajan hankkeen sihteerinä: Asiakkaalla saattaa olla intressi valita ”aidompi yritys” kumppaniksi, esimerkiksi IT-arkkitehtuurin rakentamiseen. Silti Arvotiedon ”kokeneille lisäkäsille” saattaa olla tarvetta kolmantena osapuolena, ehkä sparraavana sihteerinä. Arvotieto tarjoaa joustavaa yhteistyömallia tällaiseen tilanteeseen.

Top