Viitekehys ja tarjoama

Miten ja mitä?

Alla peruskuva viitekehyksestä, jonka kautta kaikki tekeminen voidaan paaluttaa.

viitekehys

Käytännön yhteistyön tavoite määritetään yhdessä asiakasorganisaation kanssa.
Tyypillisiä otsikoita tekemiselle ovat:

 • Strategiasta johdettu analytiikan viitekehys tai kehityssuunnitelma.
  • Tietovirrat, arkkitehtuuri, prosessit, roolit, kyvykkyydet.
  • Tunnista merkittävimmät aihealueet, joissa datalla voidaan tehdä lisäarvoa.
   • Mitä kyvykkyyksiä tämän tekeminen vaatii?
   • Kuinka saadaan ”Quick Wins”?
 • HYVÄ ASIAKASSUHDE JA DATA.
  • ”Hyvän asiakassuhteen” määritys ja asiakaskannan systemaattinen kehittäminen.
  • Analyyttinen data-alusta, joka tuo datakonkretiaa liiketoiminnan tahtotilan kirkastamiseen (ValueManager -konsepti)
  • Datojen analyyttinen jalostaminen ja rikastaminen.
  • Asiakkuusstrategian kirkastaminen segmentoinnin ja avainmittariston kautta.
  • Asiakasviestinnän toimintamallin systematisointi.
   • Kokemusta useista Marketing Automation hankinta- ja implementointiprojekteista.
 • AdHoc Data-analytiikka. Markolla kokemusta sadoista analytiikkatöistä kymmenien eri organisaatioiden kanssa ja reppuun on kertynyt iso kasa konsepteja. Arvotieto tarjoaa ketterää AdHoc -analytiikkaa palveluna. Periaatteella ”anna data tänne, palataan tuloksiin huomenna”.
 • TIETOSUOJATYÖN SYSTEMATISOINTI. Kuinka määrittää liiketoimintalähtöisesti tietosuojatyön peruselementit siten, että tietosuojatyössä vältetään yksittäisten tapausten perässäjuokseminen. Arvotiedon tulokulma on analytiikka-arkkitehtuurin kautta.
 • SAS ohjelmointi, arkkitehtuuri ja ratkaisut. Vahva osaamis-, koulutus- ja kokemuspohja SAS-perusteiseen ”datasta lisäarvoa” -tekemiseen. SAS professional since 1994.
 •  ARVOTIE10: alue- ja markkinainformaation palvelumalli ja
 • Suomen AVOINTIETO:  palvelumalli, kuinka Suomi-tieto ja julkisesta toiminnasta kertyvä avoin data muokataan markkinainformaatioksi.

 

Lisää käytännön toimintatavasta sivulla ARVOT ja TOIMINTAMALLI.

Mielelläni kerron tarkemmin lisää. Ota yhteyttä. Tunnin tapaaminen on ”ajan väärtti”.

Top