Suomen AVOINTIETO

Julkinen toiminta ja avoin data
markkinainformaationa

SUOMEN AVOINTIETO on Arvotiedon palvelukokonaisuus (aputoiminimi), joka on erikoistunut avointen datalähteiden tunnistamiseen, hallintaan ja jalostamiseen.
Missiona on toimia avoimen massadatan hallinnan ja jalostamisen palvelualustana.
Avoimilla massadatalla tarkoitetaan esimerkiksi Tilastokeskuksen, KELAn ja Trafin julkaisemia avoimia datoja.

Datojen analyyttinen hallinta, yhdistely ja jalostaminen kasvattavat datojen lisäarvopotentiaalia. Jalostamisesta esimerkkinä aluetyypitys, jossa kullekin (postinumero)alueelle määritetään sitä parhaiten kuvaava otsikko esim.: Ydinkeskukset, kuntakeskus, OKT- ja KT-alue, lapsiperhealue, työttömyysalue, mökkialue, muu alue.

Lopullinen lisäarvo löytyy yhteistyössä aihealueen asiantuntijoiden kanssa tunnistettavien sisältöteemojen kautta.

Avoimen datan alusta on ensisijaisesti ensisijaisesti Arvotiedon oman tarjoaman kehittämiseen (ARVOTIE10) ja sitä kautta markkinainformaation yhdistämistä asiakasorganisaatioiden omiin datoihin.

Data-alustan sisältöä voi käyttää myös sellaisenaan (ilman omaa dataa) esimerkiksi kuntajohtamisessa, datajournalismin alustana tai vaikkapa puolueen vaalistrategian johtamisessa.

Tässä muutamia esimerkkejä.

 • MARKKINAKARTTA SUOMI.
  • Suomen väestö ja markkinapotentiaali alueittain
  • Alueiden erityispiirteet
 •  DATAJOURNALISMIKONE
  • Rakenteelliset muutokset alueittain
 • ASUINPAIKKASUOSITIN (viihde)
  • Kerro muutama tieto, niin kone kertoo sinulle sopivat postinumeroalueet.
 • VAALITULOSANALYTIIKKA
  • Puoluekohtainen kilapiluasetelma alueittain ja aluetyypeittäin
  • ”Ryöstäjät” eli kuinka ääniharava varasti vastustajan alueella.

 

Lisää palveluesimerkkejä täällä.

Top