Missio

Arvotieto haluaa olla edistämässä
asiakasdatojen hyödyntämisen kulttuuria siten,
että toiminnalla luodaan lisäarvoa
liiketoiminnalle ja loppuasiakkaille.

Arvotiedon tarjoama yhteistyömalli tarjoaa ketterän ja pieniriskisen tavan ”ASIAKASDATASTA LISÄARVOA” -työn tekemiseen. Käytännönläheinen toimintamalli perustuu yli 20 vuoden monipuoliseen kokemukseen data-analytiikan ja asiakkuuksien johtamisen saralla.

Tyypilliset onnistumiset liittyvät tilanteisiin, joissa organisaatiolla on tarve

 • tehostaa toimintaa (esim. B2B-myynti, asiakasviestintä tai kokonaistarjoaman virittäminen) asiakasdatan ja -ymmärryksen pohjalta
 • kirkastaa ja konkretisoida mission tai strategian termiä ”asiakaslähtöisyys” datakonkretian kautta tai
 • luoda dataperusteinen kokonaiskuva (360-näkymä) asiakassuhteista ja tähän perustuvaa
  • asiakaskannan arvoa kuvaava mittaristoa & johtamismallia tai/ja
  • asiakasdialogia (kohderyhmähallinta)
 • määrittää liiketoimintalähtöinen datastrategia, erityisesti analyyttisen jalostamisen ja hyödyntämisen näkökulmasta
  • tietovirrat
  • avainprosessit
  • mistä datoista selkein lisäarvo
  • millaista resurssointia tarvitaan
  • millaisin askelin kannattaa edetä
  • millainen data-arkkitehtuuri
  • millaisia rooleja ja kyvykkyyksiä tarvitaan
  • tekninen arkkitehtuuri (vaihtoehdot)

Missio

Mielelläni tarkennan tätä. Ota yhteyttä.

Top