Asiakkaat

Markolla on kokemusta yli sadasta hyvin erityyppisestä analytiikkahankkeesta kymmenien merkittävien suomalaisorganisaatioiden kanssa – käytännössä kaikilla toimialoilla.

Vuoden 2012 jälkeen Arvotieto on tehnyt yhteistyötä tele-, pankki-, vakuutus-, media-, vähittäiskaupan ja terveydenhuollon sektoreilla.

Tyypillinen asiakasorganisaatio on asiakas- ja dataintensiivinen toimija,
joka haluaa kehittää ”datasta lisäarvoa” -toimintaa
ja haluaa hyödyntää kokemusta ennen merkittävää investointia.

Onnistuneissa yhteistyömalleissa työ tehdään pääasiassa liiketoiminnan näkökulmasta, vahvassa yhteistyössä myynti-/markkinointitiimin ja IT-tiimin kanssa. Työn yhteydessä strategiasta johdetaan analyyttisen (asiakas)tiedonhallinnan viitekehys ja konkreettisen datatyön kautta synnytetään liiketoimintatiimiin analytiikkakyvykkyyttä.

Tyypillinen I-vaiheen tuotos on datataulu, jossa on yksi rivi per asiakas ja kaikki olellinen informaatio, joka kuvastaa asiakassuhdetta. Tätä voi kutsua myös termeillä ”analytical platform” tai ”aCRM DATAMART”. Pääasia on aikaansaada erittäin ketterästi datakonkretiaa, jonka pohjalta liiketoimintalähtöinen suunnittelu pääsee uudelle tasolle.

Katso tarkemmin ValueManager -konsepti ja sivu Miksi Arvotieto.

6_Asiakkaat

Arvotieto ei ole katsonut tarpeelliseksi pyytää asiakkailta referenssioikeuksia.
Kysy lisätietoja.

Arvotieto on luotettava kumppani:

Top