Arvot ja toimintamalli

Arvotieto tarjoaa monipuolista ja käytännönläheistä osaamista freelancer -toiminnan perusperiaatteilla:

  • helppo aloittaa,
  • ketterä ja fokusoitunut
  • ja helppo lopettaa.

Toiminnan erityispiirre on olla eräänlainen strategiatyön ja konkreettisen data-analytiikan ketterä hybridi. Malli perustuu Markon monipuoliseen kokemustaustaan.

Avainsanoja käytännönlähtöisyyden ja innostuneisuuden lisäksi ovat luovuus, tuloksellisuus, yhteistyö, ”Think Big – Quick Wins (fail fast)” ja tietysti ”have fun”. Kerron mielelläni tarkemmin, mitä näillä käytännössä tarkoitan.

Toimintamallin tyypilliset pääpiirteet:

  • Työlle asetetaan yhdessä sisällöllinen tavoite sopivalla tarkkuustasolla
  • Sovitaan budjettiraami, jota ei ylitetä (ilman yhteistä sopimusta)
  • Laskutus perustuu toteutuneisiin tunteihin.
  • Yhteistyön etenemistä seurataan aktiivisella ”viikkoraportoinnilla”.

7_Arvot

Tyypillinen I-vaiheen tuotos on datataulu, jossa on yksi rivi per asiakas ja kaikki olellinen informaatio, joka kuvastaa asiakassuhdetta. Tätä voi kutsua myös termeillä ”analytical platform” tai ”aCRM DATAMART”. Pääasia on aikaansaada erittäin ketterästi datakonkretiaa, jonka pohjalta liiketoimintalähtöinen strategiatyö pääsee uudelle tasolle.

Arvotieto on luotettava kumppani:

Top