Esimerkkejä (avoin data harjoituksia)

Arvotiedon blog -sivustolle olen koonnut esimerkkejä palvelukuvauksista.
Esimerkit perustuvat avoimen datan tietolähteisiin.

HUOM: esimerkit eivät kuvaa Arvotiedon perustarjoamaa, joka liittyy asiakasorganisaatioiden datojen analyyttiseen hallintaan, jalostamiseen ja hyödyntämiseen.
AsiakasCaseista en ole halunnut tehdä esimerkkejä.

Avoimet massadatat soveltuvat teknisiksi esimerkkiaineistoksi paremmin.

Staattiset käyttöliittymäkuvat eivät tee oikeutta monipuolisille informaation esittämistavoille, joita esimerkiksi MS Power BI tai SAS Visual Analytics tarjoavat.

===============================================

Esimerkki1. Markkinakartta Suomi. Monimuotoista informaatiota Suomen väestörakenteesta ja aluetyyppien eroista. Tähän liittyen 22.1.2017 Iltalehdessä hieno artikkeli kuntien ryhmittelystä. Tätä lisää tarkemmalla datalla.

Esimerkki2. Vaalitulosanalyysi. Kunnallisvaalien 2012 äänestystuloksen analyysia ehdokkaittain, puolueittain ja aluetyypeittäin.

Esimerkki3. Asiakasrekisteri vs. markkinapotentiaali kartalla, osoitetasolla.

Esimerkki4. Tarjoaman yli- ja alisuoriutumisalueet. Myynti vs. markkinapotentiaali kartalla, alueittain.

Esimerkki5. Datajournalismikone. Alueen sosioekonominen rakenne, rakennemuutos ja kunnallisvaalit 2012.

Esimerkit ovat ketterästi räätälöitävissä teidän liiketoimintatarpeita vastaaviksi, joten ota yhteyttä ja keskustellaan soveltamismahdollisuuksista.
Lisään esimerkkejä blogisivustolle satunnaisesti, joten stay tuned.

Top