Esimerkki 4. Tunnista tarjoamasi yli- ja alisuoriutumisalueet.

Yhdistämällä oma myyntidata avoimen datan markkinainformaatioon voidaan kullekin alueelle laskea aluetyypitykseen perustuva markkinapotentiaali. Toteutunutta asiakasmäärää ja myyntiä verrataan aluetyypin markkinapotentiaaliin.

Alla olevassa kuvassa postinumeroaluetta kuvaavan pallon koko kuvastaa markkinapotentiaalin suuruutta ja värikoodi suoriutumista. Suuri punainen pallo kertoo, että tarjoama ei ole pärjännyt kilpailussa tällä suurella alueella.
Informaatio voidaan esittää myös postinumerokarttana (ylempi kuva).

nayttokuva-15

Linkkejä palveluesimerkkejä täällä.

Top