Esimerkki 3. Markkinapotentiaali vs. asiakaskanta kartalla.

Avoimien massadatojen ja omien asiakasrekistereiden yhdistäminen
mahdollistaa oman asiakaskannan ja markkinapotentiaalin
suhteen esittämisen – jopa osoitetasolla.

Tilastokeskus tarjoaa kattavaa informaatiota Suomen väestö- ja aluerakenteesta. Data on saatavissa postinumeroalueittain (ilmainen) tai maksullisesti 250mx250m karttaruututasolla. Arvotieto on jalostanut alueiden kuvauksia markkinapotentiaalia kuvaavaan muotoon (esim. ”seniorialueet” jne). Suomen rakennusten osoitedata on avointa dataa ja osoitteet voidaan yhdistää karttaruutuihin koordinaattien avulla. Asiakasrekisteri voidaan yhdistää markkinapotentiaaliin osoitteen kautta.

Alla esimerkkikuvia, jotka perustuvat tilastokeskuksen demodatan (Forssa) ja generoidun asiakasrekisterin yhdistämisestä. Punaiset täplät kuvaavat osoitteita, joita ei löydy asiakasrekisteristä, kun taas vihreät löytyvät. Karttaa voidaan tarkastella valitsemalla esimerkiksi ”seniorialueet” tai ostovoima-alueet (kuten ao. kuvassa tehty).

katutaso_senioriruudut

 

Katso lisää ARVOTIE10 -palvelukokonaisuudesta tai linkkejä palveluesimerkkeihin täällä.

Top