Avoin data esimerkki 2. Vaalitulosanalyysi.

Johdanto Avoimen datan palveluiden taustaan ja rakenteeseen täällä.

Tässä esimerkki VAALITULOSANALYYSISTA (Kuntavaalit 2012) ja
informaation visuaalisesta esittämisestä MS Power BI:n kautta.
Staattinen kuva ei anna oikeutta datan monimuotoisen esittämisen, ”pyörittelyn”, mahdollisuuksille.

Peruskysymykset, joihin vastaa:

  • Vaalitulos alueittain ja aluetyypeittäin (kalvo1),  .
  • aluekohtaista analyysia (kalvo 2),
  • puoluekohtaista analyysia (puolueiden aluekohtainen kilpailuasetelma)  sekä
  • ääniharavan merkitys (”ryöstäjät”).

Visuaalinen esitys on loppusilaus ja tärkeä.
Datan valmistelu on kuitenkin palvelualustan ydin.

Lähdedatana useita avoimen datan tietolähteitä – tässä esimerkissä pääasiassa kuntavaalien 2012 tulosdata sekä jalostettu MARKKINAKARTTA SUOMI -data, jonka kautta vaalidataan liitetään vaalialueen väestörakennetta kuvaavaa tietoa. Lisäksi tarvittiin rakennusten osoitedataa aluetietojen yhdistämiseen.
Tavoitteena on kerätä, organisoida ja jalostaa data(t) siten, että sen avulla voidaan kuvata kunnallisvaalien tulos kiinnostavalla tavalla

  • perusdata (äänioikeutetut, äänet, jakauma puolueittain, ääniharava) sekä
  • tietoa puolueiden välisestä kilpailuasetelmasta alueittain.

Tulosdatassa on yksi rivi per vaalialue. Rivin informaatio kertoo vaalialueen ”tarinan”. Informaatio on summattavissa eri aluetasoille (Vaalialue – Postinumeroalue – kunta – seutukunta – Markkina-alue – Suomi).

Ota yhteyttä, niin keskustellaan markkinainformaatiotiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista liiketoiminnassanne.

Linkkejä palveluesimerkkeihin täällä.

Top