Avoin data esimerkki 1. Markkinakartta Suomi.

Johdanto Avoimen datan palveluiden taustaan ja rakenteeseen täällä.

Tässä esimerkki MARKKINAKARTTA SUOMI.

Informaation visuaalinen esittäminen MS Power BI:n kautta. Staattinen kuva ei anna oikeutta datan monimuotoisen esittämisen, ”pyörittelyn”, mahdollisuuksille.

Peruskysymykset, joihin vastaa:
Väestö ja ostovoima alueittain ja aluetyypeittäin (piiraskuvio). Lisäksi alueiden erityispiirteiden kuvaaminen (pylväsdiagrammit). Lisää markkinakartan soveltamismahdollisuuksista ja esittämisestä kartalla esimerkeissä 3 ja 4.

dia6

Visuaalinen esitys on loppusilaus ja lopulta tärkeä.
Datan valmistelu on ”homman ydin”.

Lähdedatana useita avoimen datan tietolähteitä – tässä esimerkissä pääasiassa Tilastokeskuksen PAAVO -data. Tavoitteena on kerätä, organisoida ja jalostaa data(t) siten, että sen avulla voidaan

  • kuvata Suomen kuluttajamarkkina kiinnostavalla tavalla (alueiden erityispiirteet ja potentiaali) sekä
  • tarjota markkinainformaatio yhdistettäväksi muihin datoihin, lisäpalveluiden luomiseksi.

MARKKINAKARTTA SUOMI on käytännössä ”yksi rivi per postinumeroalue” ja kokoelma relevantteja parametreja (yli 150kpl) kuvaamaan aluetta. Parametreja voidaan räätälöidä tarpeeseen sopivaksi.

  • Tarkastelutasot: Postinumeroalue – kunta – seutukunta – Markkina-alue – Suomi
  • Kymmeniä parametreja, jotka kuvaavat alueen väestön demografiaa, sosioekonomista statusta, perhetyyppejä, rakennuskantaa,….
  • Tässä datassa mukana yksi parametri (ALUETYYPPI_1), jossa postinumeroalueet tyypitetty ”tietyllä logiikalla”, jota voidaan muuttaa sopivammaksi.

Datatyö on tehty siten, että parametreja voidaan räätälöidä kuhunkin liiketoimintatarpeeseen relevantiksi. Data on myös yhdistettävissä muihin datoihin, esimerkiksi asiakasorganisaation datoihin
=> monimuotoisia mahdollisuuksia, joista esimerkkejä myöhemmin.

Linkkejä palveluesimerkkeihin täällä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan markkinainformaatiotiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista liiketoiminnassanne.


ps. 22.1.2017 Iltalehdessä hieno artikkeli kuntien ryhmittelystä. Tätä lisää tarkemmalla datalla.

 

Top